Module Registration

  • Module Registration Semester 2 [18 Intake]  
  • Module Registration FD & PD Term 3 Year 1,2 & 4 expired
  • Module Registration Semester 8 [15 Intake]  expired
  • Module Registration Semester 4 [16 Intake]  expired
  • Module Registration Semester 6 [16 Intake ] expired
  • Module Registration FD [16 Intake & 17 Intake] expired
  • Module Registration Semester 3, 5 & 7 expired